کی شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد

/ 2 نظر / 5 بازدید
M.Sh

بلاگ قشنگی داری... پیروز باشی بدرود

حمید

يک نکته از اين معنی گفتيم و همين باشد / راستی سلام ......