غار درون

در درون هر کسی غار یا دخمه ای وجود دارد که گاه گاهی در آن فرو رود ....

/ 1 نظر / 15 بازدید
توت فرنگی!

کاش همه ی دلتنگیها یک باره رنگ می باختند و آرامش تنها حقیقت دنیا میشد کاش همه ی فاصله ها یک باره محو می شدند و وصل تنها مسیر زندگیها می شد کاش همه ی منطق ها پوچ می شدند و دل تنها دلیل هر حادثه میشد