آتش سرد

                                      Filevend - parav-(7.3).jpg

                                    

                                  Filevend - parav-(74)..jpg

/ 2 نظر / 11 بازدید
سرنوشت

سردتر از آتش گرمائی نديده ام

هستی

اشکالی داره؟؟؟!!