پرنده

 

 

   «پرنده ساعت به آب و دانه احتیاج ندارد »

/ 1 نظر / 12 بازدید
...

[سوال] من متوجه نشدم یعنی هیچکی متوجه نمیشه[چشمک] پرنده ساعت به آب و دانه احتیاج ندارد! پرنده ی ساعت؟ پرنده هر ساعت؟ یا به پرنده داری میگی که هی پرنده ...؟ شایدم پرنده منما[نیشخند] [خجالت] [ناراحت] [گل]