لذت درد ورنج

    

  اگرراست باشد در جهان هستی لذتی هست،قطعا لذت درد ورنج باید باشد.جاودانه ،همیشگی،یار غار

    یادم باشد ار فرصتی پیش آید در باره انواع دردها،کمیت و کیفیت آنها(چند و چونشان)ارتفاع و طول و عرض و حجم دردها بنویسم.ورنگهای متفاوت شان ،باطعم وبو ومزه آنان.....

12:26                                              شب

/ 0 نظر / 8 بازدید