کودک پاکستانی

 

درسیلاب سند خاطرات

تو بایستی محو میشدی

ای کودک پاک ستانی

 

            ای نهال

در همان دم دمیدن ،پژمردی

در آن دم که تو زیر مرداب گل ولای دست و پا میزدی ؛

     خدا کجا بود؟

نه هرگز باور نمیکنم ....

تو باید زیر لایه تیره گل  نشینی

در زیر آبگیر کدر مدفون شوی

   وقتی تو آنچنان سهمناک در زیر سیلاب های دیرینه فقر و فلاکت دست و پا میزدی

خدا کجا بود؟

آندم که بر سر آب در سراب،سیراب درد ورنج جانکاه بودی وتشنه جان دادی

کجا بود؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید