آيا ..............

آیا زندگی راه رفتنی بیهوده نیست؟

سرنوشت

/ 5 نظر / 11 بازدید
عليرضا

وبلاگت حال و هوای جالبی داره.... به هم سر بزنی خوشحال می شيم.

کيوان

به قول آندره مالرو:« زندگی ارزشی نداردُ ولی هيچ چيز هم ارزش زندگی را ندارد.»... مطلبی نوشته ام... سربزن ونظر بده...عزت زياد.

هستی

زندگی راه بيهودگی شايد اصلا نشه اين کلمه ها رو کنار هم آورد! شايد هم بشه ولی بهتر! باشه که نياريم نمی دونم...!!

عليرضا

وای اگه اين آونگ دوره تناوبش رو از دست بده.

ديوانه ای از قفس پريد

حتی با وجود سرنوشت هم نه . راه رفتنی بیهوده نیست . آدم همیشه میتونه بفهمه و یاد بگیره . میتونه تلخی های زندگی رو به لذت خوردن یه قهوه تلخ تشبیه کنه . منکه از طعم گس آخر قهوه تلخ که تا چند روز توی دهنم می مونه خیلی خوشم میاد ...