# کشتار

شهر خاموش

                                          شهر خاموش                                سالگرد بمباران شمیایی حلبچه و کشتار 5000نفر                             شهر خاموش  کیهان کلهر را هم بشنوید
/ 2 نظر / 7 بازدید