بيگانه

خالق دیوانه

خویش بیگانه

دنیا افسانه

در جهان مثل جغد م به ویرانه

می نوشم جرعه مرگ را پیمانه پیمانه

چو آیم سوی خانه

رقص مرگ مستانه

مرا زندان دنیا کاشانه

/ 1 نظر / 8 بازدید
هستی

وقتی خوندم فقط يه چيز اومد تو ذهنم ما سرزمينيان بی سر زمينيم... !!!