متروکه

متروکه

خانه متروکه نیازی به آبادی ندارد

 

/ 2 نظر / 44 بازدید
سکوت من

سلام برادر، نوشته هایت نیز بی نظیرست، مثل خودت که همیشه غیر قابل پیش بینی بودی، مسیر بلوار طاق بستان از کارمندان تا آزادی را همواره در نبودند مرور می کنم... به امید دیدار

برادر

سلام برادر. من به نمایندگی از تیم شهرم از همه مردم مومن، انقلابی و حزب الله به خاطر این یه ذره شاشیدن عذر خواهی می کنم. شاید اعتراض رسانه ها به مقدار شاشیدن بوده!! نه عمل شاشیدن!!! و با زبان بی زبانی اعتراض کردن که چرا کم شاشیدید... بابا از خاوری و جهرمی یاد بگیرید. این جور باید شاشید... همواره موفق باشی...